وسایل سفر

لوازم طبیعت گردی و کمپینگ

این روزها کوله گردی به یکی از تفریحات رو به رشد تبدیل شده است. کسی که همه جا زیر پای اوست تعریفی که می توان از این افراد داشت. اما همه چیز به همین جا ختم نمی شود و حتی این کار هم مقدمات خاص خود را دارد. زیرا در این سفر شما هستید یک کوله که نهایتا 65-70 لیتر …

توضیحات بیشتر »

وسایل مورد نیاز سفر

وسایل مورد نیاز سفر جزو اولین دغدغه‌های یک مـسافر هستند. بسـته به اینکه به چه شـیوه‌ای و به کجا سفر می‌کـنید، چمـدان و کوله‌ی شـما حاوی چـیزهای متفـاوتی خـواهد بود. برای مثـال همه‌ی ما وسـایلی را که در سـفرهای خانوادگی زمـان کودکـی و نوجتوانی‌مان به همراه می‌بردیـم، به خاطر داریـم! معمولا بیـشتر وسایل جزو دستـه‌ی ضروریات بود و غالبـا خانواده‌ها …

توضیحات بیشتر »