بایگانی برچسب: کنــــــــار تو نفسی با فراغ دل بکـــــــشم

چنان گرفتــه تو را بازوان پیچکی ام از حسین منزوی

  چنان گرفتــه تــو را بــازوان پیچکی ام از حسین منزوی     چنان گرفتــــــــــــــــه تــو را بــازوان پیچکی ام که گویی از تــو جدا نه که بــا تــو من یکی ام   نه آشنایی ام امـــــروزی است بــا تــو همین کـــه می شناسمت از خوابهای کودکی ام   عروسوار خیـــــــــــــــــال منی که آمده ای دوبــاره بــاز به مهمانی عروســـــــــــــکی …

توضیحات بیشتر »