بایگانی برچسب: کنترل فشار خون

كنترل فشار خون بالا؛ گريپ فروت يا ليمو ترش کدام بهتر است؟‎

  كنترل فـشـار خـون بالا؛ گريپ فروت يا ليمو ترش کدام بهتر اســت؟‎ فـشـار خـون بالا بیماری اســت که اغلب جامعه ایرانی با آن دســت و پنجه نرم میکند. بیماری فـشـار خـون حتی در مواردی به قیمت جان فرد مبتلا تمام شده اســت. فـشـار خـون و پدید آمدن آن دســت مایه خیلی از عوامل جوی و سبک زندگی اســت. ایرانیان …

توضیحات بیشتر »