بایگانی برچسب: کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آبـاد خدا کتـاب دبسـتـان   در این مطلب یکی از شعرهـای کتـاب دبسـتـان دهه ۶۰ و قبل از آن را برای شمـا عزیزان قرار داده ایم. اینگونه شعرهـا فارغ از بـار معنایی که می توانند داشته بـاشند بیشتر یادآور دوران کودکی قشر از جـامعه هسـتند که دیگر از آن دوران فاصله گرفته اند. شعر و یادآوری …

توضیحات بیشتر »