بایگانی برچسب: کار های سی سالگی

من 30 ساله شدم – زندگی در 30 سالگی چگونه است؟

زندگی در 30 سالگی چگونه است؟ من سی ســاله ام آیا زتــدگی برای من چیزی بیشتر از این دارد؟ آیا باید اکنون فرد مـوفــقی باشم؟ زتــدگی شغلی ام آن طور که انتظار داشتــم به خوبی پیش نمی رود، تــمــام دوســتانم ازدواج کرده و به خانه جدید نقل مکان کرده اتــد، امــا من هنوز تنهایم! آیا این جملات به نظر شمــا …

توضیحات بیشتر »