بایگانی برچسب: چیدمان

رنگ اتاق خواب از نظر روانشناسی باید چگونه باشد؟

  اتــاق خــواب از مهمترین فضاهای یک خانه به حساب می آید زیرا که نیمی از فعالیت زیستی انسان در این فضا انجام میشود. فعالیت هایی که در اتــاق خــواب صورت می گیرد در واقع از مهمترین فعالیت روز مره یک انسان است و زندگی او را در طول روز تجت تاثیر قرار میدهد. بنابراین میتوان گفت اتــاق خــواب تاثیری …

توضیحات بیشتر »

دکوراسیون آشپزخانه های سال های 2020 و 2021

در این مقاله میخواهیم به سبک های چیدمان آشپزخانه با چسم انداز طراحی آشپزخانه مدرن در زندگی مدرن بپردازیم. سبک های امروزی بیشتر با در نظر گرفتن آشپزخانه به عنوان قلب خانه به پویایی خانواده و در نتیجه ایجاد یک سبک جدید حرکت روان و سیال بین بخش های مختلف عملکردی در خانه شکل گرفته است. طراحان مدرن به دنبال …

توضیحات بیشتر »