بایگانی برچسب: چت ممنوع

چت نکنید!

یکی از روش های ارتباطی رایج دوران حاضر اسـتفاده از بخش نوشـتاری برنامه هـایی مانند تلگرام واتـس اپ، وایبر ونظیر این‌ها است. اما این شـیوه ی ارتبـاطی(نوشـتاری صِرف) در بسـیاری از مواقع برای روابـط به ویژه روابـط عاطفی و نزدیک آسـیب زاست. چرا چت نکنـیم؟ طبق تحقیـقات در ارتبـاطات بین فردی پیام های بیـن افراد از سـه طریق به هم …

توضیحات بیشتر »