بایگانی برچسب: چ

راز گره زدن سبزه در سیزده بدر چیست؟

راز گره زدن سبزه در سیزده بدر چیست؟   شاید برایتان سوال پیش امده باشد که چرا مرسوم است در سیزده بدر سبزه گره میزنند؟ این رسم از کجا می اید؟چه معنی دارد؟ایا خوش یوم است؟ این یک خرافات قدیمی است؟ایا همه باید سبزه گره بزنند؟منشا این رسم به کجا برمیگردد؟ایا واقعا گره زدن سبزه در زندگی ما تاثیری دارد؟داستان …

توضیحات بیشتر »