بایگانی برچسب: پیامدهای دلبستگی ناایمن در کودکان

پیامدهای دلبستگی ناایمن در کودکان

پیامدهای دلبستگی ناایمن در کودکان   کودکان با سبک دلبستگی نا ایمن دنیا را محیطی نا امن و استرس زا تصور کرده و توانایی موثر برای مقابله با مشکلات و موقعیت‌های تنش زا ندارند. ضعف عاطفی و پرخاشگری از پیامدهای دلبستگی ناایمن در دوران کودکی است. دلبستگی یکی از مهم ترین مباحث حوزه روان شناسی رشد است؛ به ویژه دلبستگی …

توضیحات بیشتر »