بایگانی برچسب: پلی فنول

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید

از رنگ های دلخواه خودتغذیه کنید شما تنها با انتخاب رنگ های دلخواه تان در غـذاها به راحتی میتوانیـداز سالخوردگی و آلزایمرجلوگیری نمایید. این بارکه میخواســتیـدمیوه یاسبزی انتخاب کنیـد، از انواع کوچک اما پرخاصـیت ماننـدتوت سـیاه اسـتفاده کنیـد. یک تحقیق جدیـدنشان میدهـدکه افزودن توت سـیاه و بویسنبری(گیاهی که از پیونـدشاه توت و تمشک بـدســت می آیـد) به برنامه غـذایی روزانه …

توضیحات بیشتر »