بایگانی برچسب: پدر

اشعاری زیبا در وصف پدر

اشعاری زیبا در وصف پدر پسری را پدر سلاح آموخت هم کمربست و هم کلاهش دوخت چون پسر شد به زور پنجه دلیر هوس بیشه کرد و کشتن شیر نوجوان هم چو سرو بستانی رفت یکروز در نیستانی ماده شیری بدیدش از ناگاه حمله کرد و گرفت به روی راه تیر برنا نکرد در وی کار به سر پنجه در …

توضیحات بیشتر »