بایگانی برچسب: همسر باردار

همسر داری – چگونه با همسر باردار خود رفتار کنیم؟

  همـســر داری – چگونه با همـســر باردار خود رفتار کنیم؟ یکی از بهترین اتفاقات زنــدگی یک خانواده به دنیا آمدن فرزنــد در آن خانواده است. اما قبل از به دنیا آمدن فرزنــد دوره بسیار سخت بــارداری بانوان و مادران آینــده است. این سختی متوجه مرد خانواده هم می شود او باید شیوه رفتاری و عادات خود را در این …

توضیحات بیشتر »