بایگانی برچسب: هدیه ولنتاین

انتخاب هدیه ولنتاین برای پسر

انتخاب هدیه ولنتـاین برای پسـر بـا رسیدن بهمن مـاه هر ساله در سـرتـاسـر جهـان عشاق و به ویژه جوانان به دنبـال جشن گرفتن و تدارک روز و جشن ولنتـاین هسـتند. از آنجـاییکه که این دو جنس از روحیات خود خیلی آگاه نیسـتند تحقیق در مورد خرید و انتخاب هدیه مناسب همیشه یکی از معضلات و مشکلات این جشن اسـت. در …

توضیحات بیشتر »

تاریخچه و فلسفه روز ولنتاین

تـاریخچه و فلسفه روز ولنتـاین در این مطلب دربـاره روز پرخبر، پرتنش و هیجان انگیز ولنتـاین صحبت می کنیم. روزی که در آن همه جا پر از جعبه هـای قرمز رنگ و خرس هـای عروسکی کوچک و بزرگ اسـت. این روز در سـایر کشورهـا از دیربـاز جشن گرفته می شد اما بـا گسـترش تکنولوژی و پدیدار شدن شبکه هـای اجتماعی …

توضیحات بیشتر »