بایگانی برچسب: نوشیدن آب

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟

  ِآیا با نـوشـیدن آب میتوان لاغر شــد؟ شاید اکثر مواقع این جمله را شنیده باشید که میگوینــد: ” آنهایی که می‌خواهنــد وزن کم کننــد باید زیاد آب بنوشنــد.” آیا این حرف، از نظر علمی، درست اســت؟ آیا با نـوشـیدن آب می توان لاغر شــد؟ روزی چنــد لیوان آب بخوریم؟ روزی 6 تا 8 لیوان. البته یک تا دو لیوان …

توضیحات بیشتر »