بایگانی برچسب: نمایشگری جنسی یا عورت نمایی

نمایشگری جنسی یا عورت نمایی

نمایشگری جنسی یا عورت نمایی   نمایشگری جنسی یا Exhibitionism از اختلالات انحرافات جنسی است که در زمرۀ بیماری‌های اعصاب و روان قرار می‌گیرد. در نمایشگری جنسی، لذت جنسی از قراردادن اندام‌های تناسلی در معرض دید فردی از جنس مقابل ناشی می‌شود. این بیماران به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک گروه از آن‌ها که تقریبا هشتاد درصد موارد را شامل …

توضیحات بیشتر »