بایگانی برچسب: نبض مرا بگیر و ببر نــام خویش را

مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان من از حسین منزوی

  مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان مــن از حسین مــنزوی     مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان مــن كوبی زمین مــن به سر آسمــان مــن درمــان نخواستم ز تو مــن درد خواستم یك درد مــاندگار! بلایت به جان مــن می سوزم از تبی كه دمــاسنج عشق را از هرم خود گداخته زیر زبــان مــن تشخیص درد …

توضیحات بیشتر »