بایگانی برچسب: نارضایتی

مقابله با احساس نارضایتی از بدن

مقابله با احساس نارضایتی از بــدن تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از انسان‌ها در سراسر جهان از شکل بــدن خود رضایت نــدارنــد و به همین دلیل با مشکلات روحی زیادی روبه‌رو می‌شونــد.  در صورتی که شما هم با این مشکل رو به رو هســـتید کافی اســـت از همین امروز شروع به ورزش کردن کنید حتی اگر فقط چنــد دقیقه در روز …

توضیحات بیشتر »