بایگانی برچسب: موادی که استرس از بین میبرد

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟

۱۰ماده غذایی ازبین برنده اســترس با نامزدتان دعوا کرده اید؟ روزخسـته کننده ای را سـرکار داشته اید؟ و وقتی از اداره بر میگردید،خیلی خســته هســتید.نمیتوانید غذا درســت کنید، پس یک پیتزا سفارش میدهید. بعدازخوردن شام خیلی خســته هســتید.ولی میدانیدکه اگر به رختخواب هم برویـدخوابتان نخواهـدبرد. نگران کارهای فردا هســتید. همینطورکه در رختخواب درازکشـیده اید، پلک هم نمیتوانیدبزنید. فردا هم در …

توضیحات بیشتر »