بایگانی برچسب: منشاء آب

منشأ آب کره ی زمین از کجاست؟

منشأ آب کره ی زمـیـن از کجاســت؟ قسمت زيادي از کره زمـیـن را آب پوشانده اســت و آب، نقش مهمی در تشکیل حیات موجودات روی کره زمـیـن ایفا نموده، ولی هنوز منشا آب موجود در زمـیـن معلوم نیست.  کره زمـیـن در قسمتی از منظومه شمسی با فاصله ای مناسب نسبت به خورشید قرار دارد که امکان جریان یافتن آب مایع …

توضیحات بیشتر »