بایگانی برچسب: معنی ایموجی ها

معنی ایموجی الماس (Gem Stone) 💎

معنی ایموجی الماس (Gem Stone) 💎 در عصر تکنولوژی و عصر دیجیتال هر روز معنی و مفهوم جدیدی ایجاد می شود. گاهی همگام شدن با این موضوع ها کمی دشوار به نظر می رسد. یکی از پدیده های جدید در نوشتار شکلک ها (ایموجی ها) هستند. این ایموجی ها شکل ها و مفاهیم مختلفی دارند. در بعضی از موارد مفاهیمی …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی شاخ (Sign of the horns) 🤘

معنی ایموجی شاخ (Sign of the horns) 🤘 با گسترش اینترنت و افزایش استفاده از آن، پیام رسان ها فصل جدیدی از گفت و گو را ایجاد کردند. در این محیط جدید قانون های جدید هم شکل گرفت. در این میان نمادهای دست و صورتک های کوچک به وجود آمدند و پس از مدتی چنان همه گیر شدند که اکنون …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی چشم قلبی (Heart Eyes Emoji)

معنی ایموجی چشم قلبی (Heart Eyes Emoji) 😍 در دوره عصر دیجیتال هر چه جلوتر می رویم با ابداعات و به وجود آمدن پدیده های جدید رو به رو می شویم. یکی از این تازه وارد ها ایموجی ها هستند. صورت های کوچک، بامزه و دوست داشتنی که هر کدام نمایان گر احساس خاصی هستند. از آنجایی که هر ایموجی …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب نارنجی (Orange Heart) 🧡

معنی ایموجی قلب نارنجی (Orange Heart) 🧡   در دنیای امروز که دیگر اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است، بسیاری از مکاتبات ما در بستر اینترنت شکل گرفته است. همه ما تا کنون تجربه استفاده از پیام رسان ها را داشته ایم و چت کرده ایم. در این دنیا که ادبیات خاص خود را نیز …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب سبز (Green Heart) 💚

معنی ایموجی قلب سبز (Green Heart) در دنیای امروز که دیگر اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است، بسیاری از مکاتبات ما در بستر اینترنت شکل گرفته است. همه ما تا کنون تجربه استفاده از پیام رسان ها را داشته ایم و چت کرده ایم. در این دنیا که ادبیات خاص خود را نیز دارد بدون …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب آبی (Blue Heart) 💙

معنی ایموجی قلب آبی (Blue Heart) 💙 در دنیای امروز که دیگر اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است، بسیاری از مکاتبات ما در بستر اینترنت شکل گرفته است. همه ما تا کنون تجربه استفاده از پیام رسان ها را داشته ایم و چت کرده ایم. در این دنیا که ادبیات خاص خود را نیز دارد …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب زرد (Yellow Heart) 💛

معنی ایموجی قلب زرد (Yellow Heart) 💛   در دنیای امروز که دیگر اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است، بسیاری از مکاتبات ما در بستر اینترنت شکل گرفته است. همه ما تا کنون تجربه استفاده از پیام رسان ها را داشته ایم و چت کرده ایم. در این دنیا که ادبیات خاص خود را نیز …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب سفید (White Heart)

معنی ایموجی قلب سفید (White Heart)   در دنیای امروز که دیگر اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است، بسیاری از مکاتبات ما در بستر اینترنت شکل گرفته است. همه ما تا کنون تجربه استفاده از پیام رسان ها را داشته ایم و چت کرده ایم. در این دنیا که ادبیات خاص خود را دارد بدون …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب سیاه (Black Heart)

معنی ایموجی قلب سیاه (Black Heart)   در دنیای امروز که دیگر اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما را تشکیل داده است، بسیاری از مکاتبات ما در بستر اینترنت شکل گرفته است. همه ما تا کنون تجربه استفاده از پیام رسان ها را داشته ایم و چت کرده ایم. در این دنیا که ادبیات خاص خود را نیز دارد …

توضیحات بیشتر »

معنی ایموجی قلب بنفش (Purple Heart)

معنی ایموجی قلب بنفش (Purple Heart)   امروزه در فضای مجازی استفاده از شکلک ها (ایموجی، استیکر، گیف و …) بسیار چشمگیر شده است و هر روز هم بیشتر و بیشتر می شود. چون گاهی یک شکلک گویای حرف و سخن و احساس مخاطب است که شاید در قالب متن به سختی قابل درک باشد. در این بین شکلک های …

توضیحات بیشتر »