بایگانی برچسب: مرگ از شکوه استغنا با من چگونه برتابد؟

در خود خروش ها دارم چون چاه اگر چه خاموشم از حسین منزوی

  در خــود خروش هــا دارم چون چاه اگر چه خاموشم از حسین مــنزوی     در خــود خروش هــا دارم، چون چاه، اگر چه خاموشم می جوشم از درون هر چند بــا هیچکس نمی جوشم   گیرم به طعنه ام خوانند: « ساز شکسته! » می دانند، هر چند خامشم اما، آتشفشان خاموشم   فردا به خون خورشیدم، عشق …

توضیحات بیشتر »