بایگانی برچسب: مرد مجرد

۷ نوع مجردی – شما از کدام نوع مجردها هستید؟

مجرد بودن یا نبودن گاهی اوقات تصمیمی است که فرد خود آن را میگیرد ولی گاهی اوقات مجردی صرفا شرایطی است که از طریف اطرافیان به یک فرد متحمل می شود. داشتن زندگی مجردی با تمام خوبی ها و بدی هایش اکنون یک سبک زندگی به حساب می آید. عده زیادی هستند که مجرد بودن را هوشیارانه انتخاب میکنند زیرا …

توضیحات بیشتر »