بایگانی برچسب: مجموعه اشعار خاقانی

مجموعه اشعار خاقانی

مجموعه اشعار خاقانی   یک غزل عاشقانه از خاقانی ای آتش سودای تو خون کرده جگرها بر باد شده در سر سودای تو سرها در گلشن امید به شاخ شجر من گلها نشکفند و برآمد نه ثمرها ای در سر عشاق ز شور تو شغب ها وی در دل زهاد ز سوز تو اثرها آلوده به خونابه هجر تو روان …

توضیحات بیشتر »