بایگانی برچسب: فرم دهی مو

آموزش روش های فر کردن مو بدون استفاده از حرارت

آمـوزش روش هـای فر کردن مـو بدون اسـتفاده از حرارت فر کردن مـوهـا از دیر بـاز یکی از مـواردی بوده که جزو فاکتورهـای جذابیت به حساب می آمده اسـت. کسی که دارای مـو فر طبیعی بوده همیشه از او به عنوان خوش شانس یاد می شده اسـت. در این بین دیگر افراد هم که مـوی فری ندارند بـا روش هـا …

توضیحات بیشتر »