بایگانی برچسب: غزل شماره 83

عزل شماره 83 حافظ: گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت   برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت   در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت   عشقبازی را تحمل باید ای دل پای دار …

توضیحات بیشتر »