بایگانی برچسب: عکس نوشته

عکس پروفایل سرماخوردگی بامزه

عکس پروفایل سرماخوردگی بامزه   عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس پروفایل سرماخوردگی عکس …

توضیحات بیشتر »

عکس پروفایل و عکس نوشته بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

عکس پروفایل و عکس نوشته بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم   بی‌تـو مهتاب شبی بــاز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبــال تـو گشتم   خاطراتت همه طی شد، به ته کوچه رسیدم در مه آلوده‌گى شهر تـو را دل‌شده دیدم   دیدمت بــاز همــانجا و همــان اخم قدیمی لذت کندن صد بــاره …

توضیحات بیشتر »