بایگانی برچسب: عماد خراسانی

دلم آشفتهٔ آن مایهٔ نازست هنوز از عماد خراسانی

دلم آشفتهٔ آن مایهٔ نازست هنوز از عماد خراسانی دلم آشفتهٔ آن مایهٔ نازست هنوز مرغ پر سوخته در پنجهٔ بازست هنوز جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید دل به جان آمد و او بر سر نازست هنوز گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق یار عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز خاک …

توضیحات بیشتر »