بایگانی برچسب: علوم ازمایشگاهی

۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین روز علوم آزمایشگاهی   روز علوم ازمایشگاهی در چه تاریخی است؟ سی امین روز فروردین روز علوم آزمایشگاه است این روز به نام  پژوهنده، پزشک نابغه و تیزهوشی حکیم جرجانی نام گذاری شده است. روز علوم ازمایشگاهی در چه تاریخی است؟   جرجانی که بود؟ جرجانی” آزمایشگر، پژوهنده، پزشک نابغه و تیزهوشی بوده که پزشکی تنها یکی از …

توضیحات بیشتر »