بایگانی برچسب: عضلات سینه

حرکاتی برای فرم دهی سینه مخصوص آقایان

  ۱۰حرکت براي تقویت عضلات سینه براي اغلب آقایـان خون گرم تابسـتان مترادف است با رفتن به اسـتخر یا کنارساحل براي شـنا وگرفتن حمام آفتاب. اما قبل از رفتن مطمئن شوید که داراي اندامی زیبا و متناسب هستید تا دیگران به تحسـین کردن از شـما بپردازند. اگر میخواهید به عضـلات سـینه خودحجم بدهیـد این تمرینـات را به صورت ۳ تا …

توضیحات بیشتر »