بایگانی برچسب: عزل 123 حافظ

غزل شماره 123حافظ: مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد   عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد   پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد   محترم دار دلم کاین مگس قندپرست تا هواخواه تو شد فر …

توضیحات بیشتر »