بایگانی برچسب: عاشقانه

شعرهای دلبرانه 

شعرهای دلبرانه   عاشقی چیست ترک جان گفتن سر کونین بی‌زبان گفتن عشق پی بردن از خودی رستن علم پی کردن از عیان گفتن رازهایی که در دل پر خون است جمله از چشم خون فشان گفتن به زبانی که اشک خونین راست قصه خون یکان یکان گفتن همچو پروانه پیش آتش عشق حال پیدای خود نهان گفتن عاشق آن …

توضیحات بیشتر »

شعر کامل گفتم تو ش‍‍‍‍ـیرین منی گفتی تو فرهـادی مگر

شعر کامل گفتم تو ش‍‍‍‍ـیرین منی گفتی تو فرهـادی مگر گفتم: تو ش‍‍‍‍ـیرین منی، گفتی: تو فرهـادی مگر؟ گفتم: خرابت می شـوم، گفتی: تو آبـادی مگـر؟ گفتم: ندادی دل به من، گفتی: تو جان دادی مگر؟ گفتم: ز کـویت مـی روم، گفتی:تو آزادی مگـر؟ گفتم: فراموشم مکن. گفتی: تو در یادی مگر؟ شاعر: مجتبی عدالتی گفتم مرا عاشق بدان، گفتی …

توضیحات بیشتر »

شعر کوتاه عاشقانه زیبا

شعر کوتاه عاشقانه

  شعر کوتاه عاشقانه برای همسر و عشق زندگی تان   شعر عاشقانه حافظ فکر بلبل همه آن اســت که گل شد یارش فکر بلبل همه آن اســت که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن اســت که باشد غم خدمتکارش جای آن اســت که خون …

توضیحات بیشتر »