بایگانی برچسب: ضدسالخوردگی

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید

از رنگ های دلخواه خودتغذیه کنید شما تنها با انتخاب رنگ های دلخواه تان در غـذاها به راحتی میتوانیـداز سالخوردگی و آلزایمرجلوگیری نمایید. این بارکه میخواســتیـدمیوه یاسبزی انتخاب کنیـد، از انواع کوچک اما پرخاصـیت ماننـدتوت سـیاه اسـتفاده کنیـد. یک تحقیق جدیـدنشان میدهـدکه افزودن توت سـیاه و بویسنبری(گیاهی که از پیونـدشاه توت و تمشک بـدســت می آیـد) به برنامه غـذایی روزانه …

توضیحات بیشتر »