بایگانی برچسب: صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را از حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را از حافظ، شهریار و صائب تبریزی اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را از حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا …

توضیحات بیشتر »

دل آزاده از طول امل بسیار می پیچد از صائب تبریزی

دل آزاده از طول امل بسیار می پیچد از صائب تبریزی دل آزاده از طول امل بسیار می پیچد که مصحف بر خود از شیرازه زنار می پیچد کدامین بی ادب زد حلقه بر در این گلستان را؟ که هر شاخ گلی بر خویشتن چون مار می پیچد حجاب آب و گل گردیده سنگ راه یکتایی وگرنه رشته تسبیح بر …

توضیحات بیشتر »

دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست از صائب تبریزی

دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست از صائب تبریزی ایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است هر کسی صاحب زر است او از همه بالاتر است دود اگر بالا نشیند کســـر شــأن شــعـله نیست جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراست ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست روی دریا، خس نشیند قعر دریا …

توضیحات بیشتر »

شعرهای کوتاه ماندگار

اشعار کوتاه عاشقانه و عرفانه   گاه یک تک بیت گویا تر بُود ازیک غزل همچو آهی که بود کوته وُ پرسوز و گداز محمود افهمی ****** خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری خنک آن دم که برآید ز خزان باد بهاری خنک آن دم که برآید به هوا ابر عنایت تو از آن ابر به صحرا …

توضیحات بیشتر »