بایگانی برچسب: شیمی درمانی و عوارض آن

سرطان خون یا لوسمی یا لوکمیا (Leukaemia) از تشخیص تا درمان

سـرطان خـون یا لـوسمی لوکمیا (Leukaemia) از تـشخیص تا درمان: سـرطان خـون یا لوکمیا (Leukaemia)، سـرطانی است که در بافت های خـون ساز ایجاد می شود و مـغز اسـتخوان و سیستم لنفاوی را درگیر می کند. در این سـرطان مـغز اسـتخوان، سـلول‌های خـونی غیرطبیعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. این سـلول‌های غیرطبیعی سـلول‌های خـونی سـرطانی است. سـلول‌های خـونی سـرطانی در آن زمانی که باید، از …

توضیحات بیشتر »