بایگانی برچسب: شیرینی جات

چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

  آیا شما هم به شیرینی جات اعتیاد دارید؟ اضافه وزن مان را به آن نسـبت میدهیم و بهانه ي خوبی براي خوردن دومین تکه کیک شـکلاتی براي دسـر است .بله این معمولاً همان اعتیاد به شیرینی جات است. مردم معموًلا اعتیاد به شیرینی جات را مثل اعتیاد به سیگار یا الکل جدي تلقی نمیکنند. گذشته از اینها مگر یک …

توضیحات بیشتر »