بایگانی برچسب: شیخ بهایی

گر نبود خنگ مطلی لگام از شیخ بهایی

شعر گر نبود خنگ مطلی لگام از شیخ بهایی گر نبود خنگ مطلـی لگام زد بتوان بر قدم خویـش گام ور نبود مشـربه از زر ناب با دو کف دسـت، توان خورد آب ور نبود بر سـر خوان، آن و این هم بتوان سـاخت به نان جوین ور نبود جامـه اطلـس تو را دلق کهن، سـاتر تن بس تو را …

توضیحات بیشتر »