بایگانی برچسب: شعر کودکانه

شعر هر چه که بیند دیده خدایش آفریده (قدرت خدا) دوره دبستان

شعر هر چه که بیند دیده خدایش آفریده، دوره دبستان شعر ها همیشه دنیایی از مفاهیم هستند. شعرهای ساده و پیچیده هر کدام به نوعی ذهن انسان را درگیر می کنند. اما همیشه اولین ها در خاطر می مانند. این شعر که با عنوان “قدرت خدا” از آن یاد می شد جزو اولین شعرهای کتاب دبستان دهه ی ۶۰ بود …

توضیحات بیشتر »

زاغکی قالب پنیری دید شعر پر خاطره از کیست

زاغکی قالب پنیری دید شعر پر خاطره از کیست؟ بدون شک نمی توانید کسی را پیدا کنید که این شعر را نشنیده باشد یا با آن خاطره نداشته باشد. شعری که برای دهه ۶۰ ها  و حتی قبل تر از آنها تبدیل به یک خاطره شیرین دوران کودکی و دبستان شده است. در یک کلام نوستالژی دوران خوش. البته شاید …

توضیحات بیشتر »

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی شعر ای روستایی کتاب اول دبستان دهه شصت که برای بسیاری از ما تبدیل به خاطره شده است. این شعر یادآور دوران شیرین و خوش کودکی است. در ادامه با چارگوشه همراه باشید.     شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی   ای روستایی خوشا به حالت ای روستایی چه …

توضیحات بیشتر »

شعر باز باران با ترانه (باران) شعر دوران کودکی

شعر بـاز بـاران بـا ترانه (بـاران) شعر دوران کودکی در این مطلب یکی از شعرهـای دوران کودکی که همه ما بـا آن خاطره داریم را برای شما عزیزان قرار داده ایم. شعری که بـا خواندن آن حال و هوای دوران قدیم زنده می شود. دورانی که دوستی هـا و محبت هـا بیشتر بود. زندگی به این اندازه ماشینی نشده بود …

توضیحات بیشتر »

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آبـاد خدا کتـاب دبسـتـان   در این مطلب یکی از شعرهـای کتـاب دبسـتـان دهه ۶۰ و قبل از آن را برای شمـا عزیزان قرار داده ایم. اینگونه شعرهـا فارغ از بـار معنایی که می توانند داشته بـاشند بیشتر یادآور دوران کودکی قشر از جـامعه هسـتند که دیگر از آن دوران فاصله گرفته اند. شعر و یادآوری …

توضیحات بیشتر »

شعر درختکاری کتاب دبستان از عباس یمینی شریف

شعر درختکاری کتاب دبستان از عباس یمینی شریف شعری که همه دهه ی ۶۰ ی ها با آن خاطره دارند. شعر دوران خوش کودکی آن ایام که با خواندن آن خنکی سایه یک درخت تنومند در گرمای سوزان تابستان در ذهن تداعی می شد. نقاشی های ساده اطراف کتاب در آن زمانی که خبر از اینترنت و کانال های مختلف …

توضیحات بیشتر »

شعر انار (صد دانه یاقوت دسته به دسته)  از مصطفی رحمان دوست

شعر انار (صد دانه یـاقوت دســته به دســته)  از مصطفی رحمان دوســت     صد دانه یـاقوت دســته به دســته بــا نظم و ترتیب یک جا نشســته   هر دانه ای هســت خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن   یـاقوتها را پیچیده بــا هم در پوششی نرم پروردگارم هم ترش و شیرین هم آب دار اســت سرخ …

توضیحات بیشتر »