بایگانی برچسب: شعر مرگ

شعر در مورد مرگ و وفات

شعر در مورد مرگ و وفـات مرگ تلخ ترین و هراس انگیزترین اتفـاق بشر اسـت. این ترس و هراس تـا جـایی اسـت که بسیاری حتی از صحبت دربـاره آن واهمه دارند. اما کسانی که منطقی و واقع بین هسـتند آن را جزئی جدایی نـاپذیر از زندگی قلمداد می کنند. شـاید اگر ترس و هراس از مرک نبود بسیاری از اتفـاقات …

توضیحات بیشتر »