بایگانی برچسب: شعر در وصف امام علی

اشعاری در وصف امام علی (ع)

اشعاری در وصف امام علی (ع) قاسم صرافان اشک می‌بارید از چشمان سلمان مثل ابر گفت من یک قطره‌ام پیش تو ای دریای صبر!ای خوشا «اللهُ نور»ی که توای پروانه‌اش خوش به حالش که تو دنیا آمدی در خانه‌اشهمچنان از طرح آنروزم پشیمانم هنوز آنهمه خندق چرا کندیم؟ حیرانم هنوز در سپاه ما مگر آنروز شیر حق نبود حاجتی دیگر …

توضیحات بیشتر »