بایگانی برچسب: شعر اموزنده

شعر موش خرد زیرکی در خانه شد

شعر موش خرد زیرکی در خانه شد موش خرد زیرکی در خانه شد خانه از دیدار او ویرانه شد از در و دیوار پایین می پرید از شکافی در شکافی می جهید می جهید این سو و آن سو می نمود رخ رخی می کرد و درزی می گشود مست باده، بس که جولان داده بود فضله اش هر گوشه …

توضیحات بیشتر »