بایگانی برچسب: شعرانه

شعرانه

شعرانه   سیمین بهبهانی گفتا که می بوسم تورا گفتم تمنا می کنم گفتا اگر بیند کسی گفتم که حاشا می‏ کنم گفتا ز بخت بد اگر ناگه رقیب آید ز در؟ گفتم که با افسونگری او را ز سر وا می‏ کنم گفتا که تلخی‏ های می گر ناگوار افتد مرا گفتم که با نوش لبم آن را گوارا …

توضیحات بیشتر »