بایگانی برچسب: شرم

ترس از صمیمیت

ترس از صمیمیت در مرکز وابستگی مشترک وجود دارد. ما از صمیمیت هراسانیم زیرا از ترک شدن و مورد خیانت قرار گرفتن و طرد شدن می‌ترسیم. وقتی افراد از صمیمیت میترسند،ورود به رابطه و حفظ آن برایشان سخت می شود. این موضوع می تواند در هر شخص به شکل متفاوتی خود را نشان دهد‌. عده ای با دیوار های بتنی …

توضیحات بیشتر »