بایگانی برچسب: شایع ترین تریزومی در سقط های خود به خودی

تریزومی 16(Trisomy)،ناهنجاری کروموزومی

تریـزومی 16(Trisomy)،ناهنـجاری کروموزومی حداقل 10 تا 20 درصد از حاملگی ها دارای ناهنـجاری های کروزومی هستند.مطالعه کاریوتایپ سقـط جنیـن نشان می دهد که حدود 50% ناهنـجاری های کروموزومی، تریـزومی هستند،20 درصد مونوزومی و 15 درصد تریپلوئید هستند و بقیه از ناهنـجاری های ساختمانی تشکیل می شوند. تریـزومی 16 شایع ترین تریـزومی در هنگام بارداری اسـت اما هرگز در تولـدهای زنده …

توضیحات بیشتر »