بایگانی برچسب: سایکوتراپی

روان‌درمانی یا سایکوتراپی چیست؟

روان‌درمــانی یا سایکوتراپی چیست؟ روان درمــانی چیست؟ آیا روان درمــانی در درمــان اختلال روانی موثر اســت؟ شاید این سوال خیلی از ماها باشــد؛ روان‌درمــانی واژه‌ای آشنا  برای همه‌ی ماســت اما بیش‌تر مردم با ساز و کار سایکوتراپی آشنایی نــدارنــد. برخی از مردم روان‌درمــانی را گوش دادن روان‌شناس به  گفته‌های درمــانجو می‌داننــد اما روان‌درمــانی فرآینــدی پیچیده‌تر از گوش کردن به گفته‌هاســت. روان‌درمــانی مهارتی …

توضیحات بیشتر »