بایگانی برچسب: سال 99

سال ۹۹ یا ۲۰۲۰ سال چه حیوانی است؟

سال ۹۹ یا ۲۰۲۰ سال چه حیوانی است؟ حیوان سال ۱۳۹۹ یا ۲۰۲۰   خصوصیات متولدین سال موش موش فعالیت گروهی را دوست دارد، اهل معاشرت و اجتماعی است، اما چون اغلب اطرافیانش اهل هیاهو و یاوه گویی هستند، دوستان کمی دارد. او موجودی تودار است، عادت به خودخوری دارد، لذا به کسی اعتماد نمی کند. افرادی که در این …

توضیحات بیشتر »