بایگانی برچسب: ساعت آفتابی

ساعت آفتابی

با سـاعـت آفتابـی زمان را با اسـتفاده از مکان خورشیـد در اسمان میسنجد.رایجترین نوع سـاعـت آفتابـی از میله ای ساخته شده اسـت که روی صفحه‌ای قرار دارد و سـاعـت های شبانه روز روی صفحه نشانه گذاری شده‌اند. وقتی مکان خورشیـد در آسمان عوض می‌شود، مکان سایهٔ میله هم روی صفحه جابه‌جا می‌شود و سـاعـت را نشان می‌دهد زمانیکه جسمی بین …

توضیحات بیشتر »