بایگانی برچسب: روز جهانی صنایع دستی

۱۰ژوئن ،روز جهانی صنایع دستی

۱۰ژوئن ،روز جهانی صنایع دستی صنایع دستی چیست؟ به آثار و صنایعی که تمام مراحل ساخت آنها توسط دست و ابزارهای دستی انجام می شود و برگرفته از فرهنگ و هنر و بینش و ذوق مردم هر منطقه است، صنایع دستی می گویند. در ساخت این صنایع از مواد اولیه بومی استفاده می شود و همه، آن را کالایی برای …

توضیحات بیشتر »