بایگانی برچسب: روانشناسی شخصی

گفتار درونی منفی چیست؟

همه ما گفتاردرونی مـنـفـی را به شکل های مختلف تجربه می کنیم. و اگر مراقب نباشیم اســترسی قابل توجه ایجاد می کند نه تنها خودمان بلکه دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. همه ما منتقدی درونمان داریم. بعضی وقت ها این صدای درونی سودمند اســت و ما را برای رسیدن به هدف هایمان تشویق می کند. مثلا وقت …

توضیحات بیشتر »