بایگانی برچسب: روانشاسی رفتاری

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟

شما هم از جمله افرادی هسـتید که شب‌ها رویای آشفته می بینید و با وحـشت زیادی از خواب می‌پرید؟ کابوس ها می توانـند خواب را از چشمان شما بگیرند و مشکلاتی در زندگی شما ایجاد کنند. در افسانه های قدیمی، nightmare به معـنای جن یا لولو خور خوره ای بود که شـب‌ها به سراغ افراد می آید و به دنبال …

توضیحات بیشتر »