بایگانی برچسب: راه های دوست داشتن غذاها

چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟

  ۵ راه دوست داشتن غذاهایی که ازآنها متنفرید  این سوالی است که  من درطی این چنـد مـاه بارها و بارها ازخود پرسـیم تا بلکه بتوانم نتیجه گیري کنم که غـذاهاي خوشـمزه چه مزه اي هسـتند. منبا یـک رژیم غـذایی معمولی بزرگ شـدم که در آن گوشت،سـیب زمینی، پاي،چیپس وحبوبات وجود داشت. از بچگی سبزیجات نمیخوردم و به همین دلیل …

توضیحات بیشتر »